Výroční valná hromada 2012

Dne 8.12 2012 jsme se sešli na výroční valné hromadě v pohostinství Barrandov. Proběhlo zhodnocení roku 2012 a při této příložitosti byli zároveň oceněni někteří členové sboru. Čestné uznání sboru: Bouška Libor a Boušková Veronika.Čestné uznání OSHl: Myška Jan, Tomášek Milan, Bureš Pavel, Tomášek Jiří, Pražan Luboš, Pešek Milan, Dostál Jakub a Volfová Jitka. Za příkladnou práci byl oceněn Tomášek Josef a Bouška Libor. Dále za zásluhy: Pražan Miloš, Volf David, Novotná Blanka, Myšková Marie, Myška Zdeněk, Gregor Roman, Filipi Václav, Bouška Jindřich. Medaili SV.Floriána přijal Volf Zdeněk, Gregor František, Burešová Marie. Stužku za věrnost 10let dostal Černý Michal, Tomášek Martin, Pešek Michal, Pešek Milan, Matoušová Ivana, Uchytilová Romana. Stužku za věrnost 30let obdržel Pešek Jaroslav, Menc Jaroslav, Tomášek Milan, Burešová Marie, Boušková Eliška,Novotná Blanka, Pešková Jana, Pražanová Miluše,Tomášková Helena, Volfová Věra. Stužku za věrnost 40let mají Pešek Milan, Gregor František a stužku za věrnost 60let dostal Pešek Josef. Na konci výroční valné hromady proběhlo občerstvení v podobě výborného guláše. Fotky zde:

http://sdhotradov.rajce.idnes.cz/Vyrocni_valna_hromada_8.12.2012

dole cb 1[2].jpg